EXAMENS MÉDICAUX | Centre médical JCR

EXAMENS MÉDICAUX | Centre médical JCRVita ny Zoma 8 oktobra lasa teo ny fizahana ara-pahasalamana an’ireo mpilalao rehetra. Natao tao amin’ny Centre médico-dentaire JCR Antsakaviro moa izany, izay miaraka amin’ny Groupe JCR.———Les Jeunes Etoile de Tàna | Kintana ont effectué des examens médicaux complet ce vendredi 8 octobre au Centre Medico-dentaire JCR Antsakaviro, une entité faisant partie du groupe JCR.#jetkintana